logo-mini
הדמיות

אנו בנגריית בטש מעץבים עושים שימוש בתוכנות מתקדמות על מנת ליצור לכם הדמיות ממוחשבות שמאפשרות לכם להתוודע לצורתו העתידית של המטבח שלכם על תכולתו ואביזריו השונים. ההדמיות מעצימות את תחושת הממשות של המטבח. תוכנות ההדמיה המתקדמות שלנו מאפשרות לכם לשחק בין משקלי צבעים, מיקומים ואיבזורים, דבר המסייע בתהליך קבלת ההחלטות למטבח שישרת אתכם עוד שנים רבות.